Jadralni klub
LOKA TIMING
Škofja Loka

a

 
 

JK Loka Timing

Na občnem zboru dne 15. marca 2017 smo za nov štiriletni mandat izvolili v upravni in nadzorni odbor ter v disciplinsko in tekmovalno komisijo naslednje člane:

 

  Upravni odbor

Predsednik: Dušan Ušeničnik

Namestnik predsednika: Aleš Hafner

Tajnik: Franc Ziherl

Blagajnik: Miloš Četrtič

Člana: Oton Hafner, Anže Šinkovec

  Nadzorni odbor:

Goran Djordjevič (predsednik), Gorazd Krajnik, Marko Murn

  Disciplinska komisija:

Janez Zajc (predsednik). Leon Tušar, Zvonka Košir

  Tekmovalna komisija:

Stojan Vodopivec (predsednik), Manja Pavšič, Staš Mlakar

 


osveženo:  04.03.2020 © Miran 2006-2017