Jadralni klub
LOKA TIMING
Škofja Loka

a

 
 

JK Loka Timing

Na občnem zboru dne 20. maja 2021 smo za nov štiriletni mandat izvolili v upravni in nadzorni odbor ter v disciplinsko in tekmovalno komisijo naslednje člane:

 

  Upravni odbor

Predsednik: Marko Murn

Namestnik predsednika: Maks Vrečko

Tajnik: Zvonka Košir

Blagajnik: Marko Oblak

Člana UO: Oton Hafner, Luka Zajc

Člana UO v razširjeni sestavi: Franc Ziherl, Miloš Četrtič

  Nadzorni odbor:

Goran Djordjevič (predsednik), Saša Šinkovec, Aleš Hafner

  Disciplinska komisija:

Gorazd Krajnik (predsednik). Leon Tušar, Janez Zajc

  Tekmovalna komisija:

Stojan Vodopivec (predsednik), Dušan Ušeničnik, Staš Mlakar, Manja Pavšič

 


osveženo:  15.01.2023 © Miran 2006-2023